एका कल्पनेला

एका कल्पनेला वास्तवीकतेचे स्वरूप द्यायचे आहे
वास्तविक जे आहे , तेच स्वप्न म्हणून जगायचे आहे
या दोन जगाच्या टोकाना मिसळायचे आहे
पण त्या दोघांच्या मध्ये असलेल्या रेषेला सांभाळायाचे आहे
रोजची ही तारेवरची कसरत
फक्त पुढेच पुढे चालायचे आहे….

Advertisements

नभ आज दारी आले

नभ आज दारी आले

वेड्या मनास कोण समजावी
उंच उडाले निळ्या आकाशी
सोडून मला एकटेच भरकटले
कदाचित मग थोडे घाबरले
परतिचि मनास वाट दाखवण्या
नभ आज माझ्या दारी आले.

सांगून ते एकते कोणाचे
विचार मांडते सतत स्वतःचे
कितीही त्यास जखडून ठेवा
पण ते पळते , हरवते
परतिचि मनास वाट दाखवण्या
नभ आज माझ्या दारी आले.

जाणत नाही जगाची रीत
मिसळून राहणे हीच प्रित
एकटेच ते गुंगते , रमते
आकाश दुलईत दडपुन जाते
परतिचि मनास वाट दाखवण्या
नभ आज माझ्या दारी आले.

शब्दांचे आंगण

शब्दांचे आंगण किती निराळे 
शब्दांचे जग एकदम वेगळे 

शब्दांच्या घरात मी पण रहाते 
शब्दान मधूनच आपल्या भावना पहाते 

शब्द  कधी असतात जुई सारखे नज़ूक 
शब्द कधी असतात दगडा सारखे कठोर 

शब्ध कधी होतात ओसाड  रान
शब्द कधी हिरवे,कधी पिवळे  पा

शब्द कधी हळूवार वाहणारा झरा 
शब्द कधी टप टप पावसाच्या गारा 

शब्द सुरांचे,सगळ्यांना हवेसे 
शब्द बोचरे ,एकने पण नकोसे 

शब्दांचा सुशोभित बाण,जपुन वापरावा 
शब्दाने घायाळ कोणी,निर्माण करतो दुरावा 

शब्द आपले दुसर्यांच्या हृदयात फुलावे 
शब्ढ साखर दुधात मिसळून बोलावे. 

आपल्या प्रेमाचे ना हे आसेच असते

आपल्या प्रेमाचे ना हे आसेच असते

कधी कोणी रूसते,कधी कोणी हसते

दुरून प्रेम किती सुरेख दिसते

हवे हवे वाटणारे सोने असते

प्रेमात सगळ काही नेहेमी खरे नसते

म्हणून कधी तरी ते फसते

पण प्रेम हे जणू नाजुक धार

ज़ोखीमेचा काम त्याला करणे पार

प्रेम हे मधुर सुरांचे गाणे

सर्वानाच आवडते त्यात राहणे

कोणावर तरी मनातून प्रेम करावे

कोणाच्या तरी हृदयात उरावे

कठीण ज़री आहे प्रेमाचा खेळ

करवातो पण किती हृदयांचा मेळ

म्हणूनच हळू हळू का होईना

प्रेमाचा दिशेनी चालत राहायचे असते…..

top post

तू येशील ना

तू येशील ना

अजूनही मी तुझी वाट पहाते,तू येशील ना

त्या रम्य स्वप्नात पुन्हा मला नेशील ना……………. 

 

प्रित ही आहे तुझी आणि माझी

जाई जुई च्या फुला सारखी नज़ूक

आपल्या प्रीतीचे गाणे आणि गोडवा

हृदयाच्या कोपर्‍यात मी ठेवलाय जपून

ते मोहावणारे सूर छेडण्या साठी परत

तू येशील ना….

 

आठवणीत आहेत अजुन तुझे बोलके डोळे

काहीही ना सांगता खूप काही सांगणारे

मन्त्रमुग्ध होऊन मला पाहणारे

मनातल्या मनात मला लाजवणारे 

आणि एका क्षणात मला हसवणारे

त्या नज़रेत पुन्हा मला सामावून घेण्यास 

तू येशील ना…….

 

प्रेमाच्या वेलिवर अजूनही फुले आहेत उमलेली

बिंदू सहित पाकली ना पाकली खुलेली

समीरा संगे अजूनही त्याचा सुगंध पसरतो

ओल्या चिंब भावना,त्यात सतत तो

आपल्या प्रेमाचे हे गुपित,सगळ्यांना सांगण्या साठी

तू येशील न….वाट  पहाते मी अजुन तुझी…….

top post

पाऊलवाटा

2007913111851360.jpg  

आठवनिंच्या  झोक्यावर  आज घेतला मी विसावा 
अजूनही शोधाते आहे प्रेमाचा तों हरवलेला ओलावा
आज मज पाशी आहेत अनेक नातिगोती
अजूनही जपून ठेवल्यात मी जुन्या चालीरीती 

अजूनही आहे माझा  गुलमोहर फुलेला
त्याचा सुगंध मनात खोलवर मुरलेला
मन् तरंगते त्या  निळ्या नदीच्या काठी 
जिथे कोणीही जीव लावे कोणा साठी 

आठवतों प्रेमाचा तों हिरवाकंच गालीचा विणलेला 
मुलायम रेशमी धाग्यानी प्रत्येक नात्यात गुंतलेला
एके दिवशी  मी परत तिथेच येइन 
प्रेमाची ती पालवी परत घेउन जाइन  

जीवनाच्या वाटेवर आज मी खुप पुढे आले 
आपल्या माणसात  असुनही परकी झाले
अजुन खुप चालायचे आहे निरोप घेते मी आता
पहायचे आहे कुठवर नेतात नशिबाच्या पाऊलवाटा 

top post